lördag 26 september 2009

Riv denna mur

Min krönika i dagens Gefle Dagblad handlar om murens fall för 20 år sedan, med anledning av tankesmedjan Timbros seminarium förra fredagen.
"Herr Gorbatjov, riv denna mur. USA:s dåvarande president Ronald Reagans uppmaning, under sitt tal i Berlin 1987, var tydlig. Två år senare kunde muren inte längre hålla tillbaka de människor den separerat. Fyra år efter Reagans tal var Sovjetunionens kollaps ett faktum. Aldrig har så många människor gått från förtryck till frihet på så kort tid."
Läs hela här.

Läs även andra intressanta bloggar om , , , , ,

onsdag 2 september 2009

Likhet inför lagen

I debatten om Anna Odells dom blir relativismen som florerar på tidningarnas kulturredaktioner smärtsamt tydlig. Hon dömdes som bekant av tingsrätten till dagsböter, för oredligt förfarande och våldsamt motstånd. Att hon dömdes var principiellt viktigt.

Alla människor är lika inför lagen, eller borde åtminstone vara det, och detta inkluderar även konstnärer och journalister. Det finns flera mer eller mindre goda skäl till att visa civil olydnad. Men det innebär också att man är beredd att ta sitt straff, oavsett om det handlar om att gömma flyktingar eller avslöja oegentligheter.

Det finns mycket att säga om Odells konstverk, och om vad konst är och inte är. Där kan det råda olika uppfattningar. Det går inte att hindra en person att genomföra det Anna Odell gjorde. Men att hennes handledare på en skola som finansieras med skattemedel uppmuntrar henne är förkastligt.

När det gäller en grundläggande princip, som allas likhet inför lagen, går det inte att kompromissa. Att göra det, som en del tycks vilja, skulle innebära att en ny privilgierad klass - bestående av konstnärer och journalister - skulle uppstå. Att vara indignerad över ojämlikhet i ekonomiska tillgångar - resultat av fria individers självständiga val - är fullständigt självklart för kulturvänstern, men när det gäller människors rättigheter i samhället är jämlikheten plötsligt inte lika viktig.

Läs även andra intressanta bloggar om , , , ,